De ouderraad wil haar steentje bijdragen aan een warme, veilige en levendige school door:

Een bijkomende financiële ondersteuning bij verschillende schoolactiviteiten (sportdagen, toneelvoorstellingen, spelmateriaal,…) aan te bieden.

Een goede samenwerking met alle betrokken partijen na te streven om het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen te bevorderen.

Een adviserende rol op te nemen in de schoolraad.

Deze ondersteuning kunnen wij bieden dankzij uw steun en de inzet van onze leden. Wij hopen jullie dus allemaal te ontmoeten tijdens een van onze vele activiteiten!

De oudervereniging is aangesloten bij de Koepel voor Ouderverenigingen (KOOGO) van het officieel gesubsidieerd onderwijs.