Tenzij anders vermeld, wordt uw bestelling op school aan uw (oudste) kind gegeven.